דף הבית
 אודותינו
 מדיניות
 שירותים
 פרויקטים
 לקוחות
 צור קשר
 

 

משרדי החברה

רחוב חצב 18

מבשרת ציון

 

טל : 02-6250004

פקס: 02-5342902

נייד : 0542-360610

דוא''ל:

daniel.ba@walla.com

 

דף הבית
שירותים

ניהול תאום ופיקוח בניה חלקי

ניהול תאום ופיקוח בניה חלקי

 

שלב א' - עד ליום התחלת העבודות בשטח יינתנו השירותים הבאים:

1.הכוונה וסיוע בבחירת מתכננים ויועצים שונים לפרויקט כלהלן: אדריכל,מהנדס קונסטרוקציה,

  יועץ קרקע  יועץ חשמל,יועץ תברואה,מודד,מכון בדיקות לטיב הבנייה,מכון להעתקות אור.

•2. קבלת פורוגרמה לתכנון מהמזמין, העברת ההנחיות לצוות התכנון,ישיבות תאום מול

  יועצים.בדיקת ביצוע ההנחיות והטמעתם בתוכניות.

•3. מעקב שוטף על הוצאת היתר בנייה מול אדריכל.

•4. עם קבלת היתר בנייה יבוצע הליך סופי לבדיקת סט התוכניות,המפרטים,כתבי הכמויות,חוברת פרטי 

  בניה וכל החומר התכנוני עד לסטטוס לביצוע.

•5. הכנת תקציב בנייה לפי הנחיות המזמין,וסטנדרט הבניה הנדרש בפרויקט.

•6. הכנת תיק מושלם למכרז הכולל:חוזה משפטי,מפרט טכני מיוחד לתיאור העבודה והחומרים,כתב

 כמויות,לוח תשלומים,לוח זמנים.

•7. מכרז קבלני,סיור קבלנים והעברת החומר לצורך קבלת הצעות מחיר.

•8. השוואת הצעות מחיר,ניהול משא ומתן,בחירת קבלן, חתימה על מסמכים.

שלב ב' - מיום התחלת העבודות בשטח ועד למסירה יינתנו השירותים הבאים:

•1. פיקוח הנדסי חלקי לפרויקט, רמת הביצוע ,טיב החומרים,התאמה לתוכניות.

•2. הזמנת יועצים ומתכננים לפיקוח עליון.

•3. תאום יציקות בטון לשלד הבניין מול מהנדס ומכון בדיקות לטיב הבטון.

•4. אישור והגשת חשבונות ביצוע של הקבלנים לתשלום המזמין.

•5. קשר אישי יומי עם המזמין,קיום ישיבות מזמין,אדריכל.קבלנים.ונותני שירות.

•6. מילוי הנחיות היתר הבנייה בשטח,תאום מול גורמי הרישוי במהלך הבנייה.

•7. מסירת הפרויקט למזמין,הכנת פרוטוקול מסירה וביקורת על השלמתו.

•8. טיפול בהשגה ובקבלת טופס 4 לחיבור מים וחשמל.טופס 5 לאכלוס.

דף הביתהדפסהמפת האתר