דף הבית
 אודותינו
 מדיניות
 שירותים
 פרויקטים
 לקוחות
 צור קשר
 

 

משרדי החברה

רחוב חצב 18

מבשרת ציון

 

טל : 02-6250004

פקס: 02-5342902

נייד : 0542-360610

דוא''ל:

daniel.ba@walla.com

 

דף הבית
שירותים

הכנת תיק מכרז מושלם לבניה הכולל תאום תוכניות וניהול יועצים

הכנת תיק מכרז מושלם לבניה הכולל תאום תוכניות וניהול יועצים

 

1.הכוונה וסיוע בבחירת מתכננים ויועצים שונים לפרויקט כלהלן: אדריכל,מהנדס קונסטרוקציה,

  יועץ קרקע  יועץ חשמל,יועץ תברואה,מודד,מכון בדיקות לטיב הבנייה,מכון להעתקות אור.

•2. קבלת פורוגרמה לתכנון מהמזמין, העברת ההנחיות לצוות התכנון,ישיבות תאום מול

  יועצים.בדיקת ביצוע ההנחיות והטמעתם בתוכניות.

•3. מעקב שוטף על הוצאת היתר בנייה מול אדריכל.

•4. עם קבלת היתר בנייה יבוצע הליך סופי לבדיקת סט התוכניות,המפרטים,כתבי הכמויות,חוברת פרטי 

  בניה וכל החומר התכנוני עד לסטטוס לביצוע.

•5. הכנת תקציב בנייה לפי הנחיות המזמין,וסטנדרט הבניה הנדרש בפרויקט.

•6. הכנת תיק מושלם למכרז הכולל:חוזה משפטי,מפרט טכני מיוחד לתיאור העבודה והחומרים,כתב

 כמויות,לוח תשלומים,לוח זמנים.

•7. מכרז קבלני,סיור קבלנים והעברת החומר לצורך קבלת הצעות מחיר.

•8. השוואת הצעות מחיר,ניהול משא ומתן,בחירת קבלן, חתימה על מסמכים.

דף הביתהדפסהמפת האתר